Dokumentai

Įsakymas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo – Skaitykite
Aprašas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo – Skaitykite
Pasirengimo galimam užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui priemonių ir veiksmų, patvirtinus užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejį švietimo įstaigoje, planas – Skaitykite
Vilniaus Žemynos gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu karantino sąlygomis tvarkos aprašas – Skaitykite
Reglamentuojantis mokinių nemokamą maitinimą ir mokinio paramą reikmėms įsigyti dokumentas (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-14 sprendimas Nr. 1-1816) – Skaitykite
Vilniaus Žemynos gimnazijos erdvių naudojimas laisvu nuo ugdymo proceso metu – Skaitykite
Vilniaus Žemynos gimnazijos edukacinių erdvių lankymo tvarkos aprašas –Skaitykite
Asmenų lankymosi gimnazijoje tvarkos aprašas 2018-01-25 Nr_V1-38 –Skaitykite
Maitinimo tvarkos aprašas nuo 2018m.rugsėjo 1d. –Skaitykite
Darbo nuotoliniu būdu taisyklės 2019-11-12 V1-480 –Skaitykite
Darbo apmokėjimo sistema 2019-11-13 V1-485 –Skaitykite

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas