Metodinė taryba

METODINĖ TARYBA 20222023 m.m.

Metodinės tarybos kuratorė – Aldona Šventickienė

Metodinės tarybos pirmininkė – Rita Dereškienė

Metodinės tarybos sekretorė – Ivona Cymbalistenko

Nariai:

  1. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė – Rimutė Rimavičienė
  2. Anglų kalbos metodinės grupės pirmininkas – Domantas Jasmontas
  3. II  osios užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkė – Ivona Cymbalistenko
  4. Menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė – Saada Mišeikytė
  5. Tiksliųjų mokslų ir IKT metodinės grupės pirmininkė – Aistė Ignatavičienė
  6. Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė – Dovilė Baužienė
  7. Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – Ana Lavrinovič