Kontaktai

Direktorė
Aldona Šventickienė
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė(8 5) 240 0561103A kab.aldona.sventickiene@vilnius.eu
Pareigybės aprašymas

Direktorės pavaduotojas aplinkai
Tomas Jurgutis
Fizikos mokytojas metodininkas
Informatikos vyr. mokytojas (8 5) 240 0562101 kab.tomas.jurgutis@vilnius.euPareigybės aprašymas

Direktorės pavaduotojas ugdymui
Gintaras Tubelis
Teatro mokytojas metodininkas(8 5) 240 1160
214A kab.
gintaras.tubelis@vilnius.euPareigybės aprašymas

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Rita Šaduikaitė
istorijos mokytoja metodininkė
(8 5) 240 0562102 kab.rita.saduikaite@vilnius.euPareigybės aprašymas

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Rasa Kazlauskienė
Vokiečių kalbos mokytoja ekspertė(8 5) 240 1160
325 kab.rasa.kazlauskiene@vilnius.euPareigybės aprašymas

 

Vyresnioji buhalterė
Ingrida Šostakienė
(8 5) 250 5929 101A kab.
buhalteris@zemynosgimnazija.vilnius.lm.lt 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI:

Socialinė pedagogėIeva Ivanauskienėkuruoja III-IV gimnazijos klases(8 5) 240 1357106A kab. ieva.ivanauskiene@vilnius.eu

Visuomenės sveikatos specialistė Skirmantė Bendžiūtė862704907131 kab. (šalia sporto salės) skirmante.bendziute@vvsb.lt

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos maitinimo kuratorė Gerda Vozgirdaitė8631 13 651
gerda.vozgirdaite@vvsb.lt

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos maitinimo kuratorė Gertrūda Kaminskaitė 8631 13 651
gertruda.kaminskaite@vvsb.lt

Socialinė pedagogėJustina Birutėkuruoja I-II gimnazijos klases(8 5) 240 1357106A kab.justina.birute@vilnius.eu

PsichologėVilma Morkūnienėkuruoja III-iV gimnazijos klases
118 kab. morkuniene.vilma@vilnius.eu
Darbo laikas darbo dienomis 9:30 – 17:00

Psichologo padėjėjaŠarūnė Saikauskienė
kuruoja I-II gimnazijos klases
111 kab. sarune.saikauskiene@vilnius.eu
Darbo laikas darbo dienomis 9:30 – 17:00

Struktūros schema

Čiobiškio g.16, LT-07181 Vilnius
(8 5) 240 0561
rastine@zemynosgimnazija.vilnius.lm.lt
Raštinė: 103 kab.