Kontaktai

Direktorė
Aldona Šventickienė
lietuvių kalbos mokytoja ekspertė(8 5) 240 0561103A kab.aldona.sventickiene@vilnius.eu
Pareigybės aprašymas
2022 m.  nustatytų užduočių vykdymo rezultatas

Direktorės pavaduotojas aplinkai
Tomas Jurgutis
Fizikos mokytojas metodininkas
Informatikos mokytojas ekspertas (8 5) 240 0562101 kab.tomas.jurgutis@vilnius.euPareigybės aprašymas

Direktorės pavaduotojas ugdymui
Gintaras Tubelis
Teatro mokytojas metodininkas(8 5) 240 1160
214A kab.
gintaras.tubelis@vilnius.euPareigybės aprašymas

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Rita Šaduikaitė
istorijos mokytoja metodininkė
(8 5) 240 0562102 kab.rita.saduikaite@vilnius.euPareigybės aprašymas

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Rasa Kazlauskienė
Vokiečių kalbos mokytoja ekspertė(8 5) 240 1160
325 kab.rasa.kazlauskiene@vilnius.euPareigybės aprašymas

 

PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTAI:

Visuomenės sveikatos specialistė
Eglė Balčiūnienė
869016771131 kab. (šalia sporto salės) egle.balciuniene@vvsb.lt

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos maitinimo kuratorė Gerda Vozgirdaitė8631 13 651
gerda.vozgirdaite@vvsb.lt

Bendrojo ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos maitinimo kuratorė Gertrūda Kaminskaitė 8631 13 651
gertruda.kaminskaite@vvsb.lt

Karjeros specialistė Laura Ignatavičiūtė 85 240 0561
laura.ignataviciute@vilnius.eu

Socialinė pedagogėIrma Drobnytė-Kašėtienėkuruoja I – IV  gimnazijos klases(8 5) 240 0561106A/302 kab. irma.drobnyte-kasetiene@vilnius.eu

PsichologėŠarūnė Saikauskienė
kuruoja I – IV gimnazijos klases
111 kab. sarune.saikauskiene@vilnius.eu
Darbo laikas darbo dienomis 9:30 – 17:00

Specialusis pedagogasMarius Rakauskas
kuruoja III – IV gimnazijos klases
224/231 kab. marius.rakauskas@vilnius.eu

Specialioji pedagogėGerda Petkevičiūtė
kuruoja I – II gimnazijos klases
231 kab. gerda.petkeviciute@vilnius.eu

Struktūros schema

Čiobiškio g.16, LT-07181 Vilnius
(8 5) 240 0561
rastine@zemynosgimnazija.vilnius.lm.lt
Raštinė: 103 kab.