Darbo grupės

Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytojų, pagalbos specialistų bei nepedagoginių darbuotojų darbo grupės 2022-2023 m.

IStrateginio planavimo grupė

 1. Aldona Šventickienė – pirmininkė
 2. Rasa Kazlauskienė
 3. Rita Šaduikaitė
 4. Gintaras Tubelis
 5. Petras Didžiokas
 6. Domantas Jasmontas
 7. Olga Dikšė
 8. Rita Dereškienė
 9. Bieta Nikrevič
 10. Jolanta Liubkevič
 11. Justina Birutė
 12. Tomas Jurgutis
 13. Dovilė Stašionytė
 14. Roma Kulikauskienė
 15. Šarūnė Saikauskienė
 16. Petras Didžiokas
 17. Rimutė Rimavičienė

II. Metodinė taryba

 1. Rita Dareškienė
 2. Ana Lavrinovič
 3. Aistė Ignatavičienė
 4. Rimutė Rimavičienė
 5. Saada Mišeikytė
 6. Domantas Jasmontas
 7. Dovilė Baužienė
 8. Artūras Macijauskas
 9. Ivona Cymbalistenko

III. Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

 1. Rasa Kazlauskienė – pirmininkė
 2. Aistė Ignatavičiūtė
 3. Beata Nikrevič
 4. Eglė Dzimitravičienė
 5. Violeta Sabaliauskienė
 6. Sigita Kaikarienė

IV. Karjeros ugdymo grupė

 1. Rita Šaduikaitė – pirmininkė
 2. Evelina Macijauskienė
 3. Kristina Malikėnienė
 4. Ieva Rynkunaitė
 5. Irma Drobnytė – Kašėtienė
 6. Justina Birutė

V. Vaiko gerovės komisija

 1. Gintaras Tubelis – pirmininkas
 2. Ieva Ivanauskienė – pavaduotoja
 3. Šarūnė Saikauskienė
 4. Justina Birutė
 5. Skirmantė Bendžiūtė
 6. Gerda Petkevičiūtė
 7. Vilma Morkūnienė

VI. Krizių valdymo ir ekstremalių situacijų grupė

 1. Aldona Šventickienė – pirmininkė
 2. Tomas Jurgutis
 3. Ieva Ivanauskienė
 4. Šarūnė Saikauskienė
 5. Vilma Morkūnienė

VIII. Viešųjų pirkimų komisija

 1. Rita Šaduikaitė – pirmininkė, pirkimų iniciatorė ir organizatorė
 2. Tomas Jurgutis – pirkimų inciatorius, organizatorius ir CVPis sistemos administartorius
 1. Ingrida Silickienė
 2. Kazimiera Kiaušienė

XI. Smurto ir priekabiavimo prevencijos komisija

 1. Petras Didžiokas – pirmininkas
 2. Roma Kulikauskienė
 3. Rimutė Rimavičienė

IX. Materialinių vertybių inventorizacijos ir nurašymo komisija

 1. Roma Kulikauskienė – pirmininkė
 2. Tomas Jurgutis
 3. Dovilė Baužienė
 4. Vilma Alesčikaitė

X. Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

 1. Tomas Jurgutis – pirmininkas
 2. Aldona Šventickienė
 3. Janina Achremčik
 4. Skirmantė Bendžiūtė