Ugdymo organizavimas

1. MOKSLO METŲ TRUKMĖ IR STRUKTŪRA

 1. Ugdymo organizavimas 2023-2024 mokslo metais I-IV gimnazijos klasėse:
  • 2023-2024 mokslo metų pradžia – 2023 metų rugsėjo 1 d., pabaiga – 2024 metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro laikas, skirtas mokinių mokymuisi, ir laikas, skirtas poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
  • Pagrindinio ugdymo programa – ugdymo proceso programa (I–II gimnazijos klasės) ugdymo proceso trukmė – 185 d.:
Mėnuo Darbo dienos Iš viso dienų per mėnesį
Rugsėjis 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 21
Spalis 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 20
Lapkritis 6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 19
Gruodis 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 16
Sausis 8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 18
Vasaris 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,26,27,28,29 15
Kovas 1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 20
Balandis 8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 17
Gegužė 2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 22
Birželis 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,25,26 17
 • Vidurinio ugdymo programa: III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje – 170 d.: 
Mėnuo Darbo dienos Iš viso dienų per mėnesį
Rugsėjis 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 21
Spalis 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 20
Lapkritis 6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 19
Gruodis 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22 16
Sausis 8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30,31 18
Vasaris 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,26,27,28,29 15
Kovas 1,4,5,6,7,8,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 20
Balandis 8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 17
Gegužė 2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 22
Birželis (III g. klasė) 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,17,18 12
Birželis (IV g. klasė) 3,4 2
 • Mokslo metų pabaiga – IV klasių mokiniams – 2024 m. birželio 4 d., III klasių mokiniams – 2024 m. birželio 18 d., I-II klasių mokiniams – 2024 m. birželio 26 d. 
 • I pusmetis 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. sausio 31 d., II pusmetis – 2024 m. vasario 1 d. – 2024 m. birželio 26 d. (III klasių mokiniams – 2024 m. birželio 18 d., IV klasių mokiniams – 2024 m. birželio 4 d.).
 • Ugdymo procese skiriamos atostogos:

 

Rudens atostogos 2023 m. spalio 30 d. – 2023 m. lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2023 m. gruodžio 27 d. – 2024 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2024 m. vasario 19 d. – 2024 m. vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2024 m. balandžio 2 d. – 2024 m. balandžio 5 d.
 1. 2024-2025 mokslo metų pradžia 2024 m. rugsėjo 1 d. Ugdymo proceso trukmė dienomis pagal ugdymo programas:
  • Pagrindinio ugdymo antrosios dalies programa – 185 d.:
Mėnuo Darbo dienos Iš viso dienų per mėnesį
Rugsėjis 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 21
Spalis 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25 19
Lapkritis 4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 20
Gruodis 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23 16
Sausis 9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 17
Vasaris 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,24,25,26,27,28 15
Kovas 3,4,5,6,7,10,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31 20
Balandis 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,28,29,30 17
Gegužė 2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 21
Birželis 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,25,26,27 19
 • Vidurinio ugdymo programa: III gimnazijos klasėje – 180 d., IV gimnazijos klasėje –
  170 d.:

 

Mėnuo Darbo dienos Iš vis dienų per mėnesį
Rugsėjis 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30 21
Spalis 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25 19
Lapkritis 4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 20
Gruodis 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23 16
Sausis 9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31 17
Vasaris 3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,24,25,26,27,28 15
Kovas 3,4,5,6,7,10,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31 20
Balandis 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,28,29,30 17
Gegužė 2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 21
Birželis (III g. klasė) 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,19 14
Birželis (IV g. klasė) 2,3,4,5 4
 • Mokslo metų pabaiga – IV klasių mokiniams – 2025 m. birželio 5 d., III klasių mokiniams – 2025 m. birželio 19 d., I-II klasių mokiniams – 2025 m. birželio 27 d. 
 • I pusmetis 2024 m. rugsėjo 1 d. – 2025 m. sausio 31 d., II pusmetis – 2025 m. vasario 1 d. – 2025 m. birželio 27 d. (III klasių mokiniams – 2025 m. birželio 19 d., IV klasių mokiniams – 2025 m. birželio 5 d.).
 • Gimnazija, suderinusi su savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu savivaldybės administracijos direktoriumi gali keisti atostogų laiką, bet ne trukmę, Gimnazijos ugdymo plano 7 punkte numatytą 2024–2025 mokslo metų pradžios datą perkelti į rugsėjo 2 d.

 

Rudens atostogos 2024 m. spalio 28 d. – 2024 m. spalio 31 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2024 m. gruodžio 27 d. – 2025 m. sausio 8 d.
Žiemos atostogos 2025 m. vasario 17 d. – 2025 m. vasario 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2025 m. balandžio 22 d. – 2025 m. balandžio 25 d.

  Gimnazija organizuoja socialinę, kultūrinę, pažintinę, sportinę, praktinę, kūrybinę veiklas, siekdama nuosekliai įgyvendinti kompetencijomis grįstą ugdymą ir sieti formalųjį bei neformalųjį švietimą.

Veiklos, renginiai Data Klasės ir pamokų skaičius
I II III IV
Mokslo ir žinių diena Rugsėjo mėn. 3 3 3 3
Kultūrinė-pažintinė veikla Rugsėjis-spalis       7
Karjeros diena Spalis 4 4 4 4
Savanorystės diena Lapkritis 3 3 3 3
Pirmokų šimtadienis Sausis 3 3    
Ketvirtokų šimtadienis Vasaris     4 7
„Mes augame laisvi“ – valstybinės šventės minėjimas Vasaris-kovas 2 2 2 2
Tėvų diena Vasaris-kovas 3 3 2 2
Paskutinis skambutis Birželis     4 7

Savanorystė, socialinė-pilietinė, kultūrinė – pažintinė veikla, konsultacijos, pamokos „Vilnius yra mokykla“, renginiai bendruomenei:

· Sporto šventė

· Muzikos diena

· Integruotų klasių veiklos pristatymai

· Mokinių kūrybiniai darbai

Birželis – paskutinė mokslo metų savaitė 14 14 10  
Iš viso skirta valandų:       32    32 32 32
 1. Pasibaigus nustatytos trukmės ugdymo procesui 2023-2024 ir 2024-2025 mokslo metais, skiriamos vasaros atostogos, kurios trunka nuo ugdymo proceso pabaigos iki kitų mokslo metų ugdymo proceso pradžios:
  • IV gimnazijos klasės mokiniams vasaros atostogos skiriamos pasibaigus švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023-2024 mokslo metais ir 2024-2025 mokslo metais nustatytai brandos egzaminų sesijai.
 2. Jeigu mokinių atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar jo dalis, tarpinis patikrinimas, atostogų dienos, per kurias mokinys laiko brandos egzaminą ar jo dalį, tarpinį patikrinimą, perkeliamos į artimiausias ugdymo dienas.