Mokytojams

Svarbi informacija: Švietimo portalo www.emokykla.lt pasikeitimai

Pranešame, kad pasikeitė Švietimo portalo domenas: pamirškite senąjį adresą http://portalas.emokykla.lt. Visa naudinga informacija mokytojams dabar – http://www.emokykla.lt.
Siūlome visiems pedagogams registruotis Švietimo portale ir gauti net penkias nemokamas Microsoft Office 365 ProPlus licencijas ir programinę įrangą sudiegti asmeniniuose įrenginiuose.

Kviečiame jungtis prie mūsų „Facebook“ grupės, kurioje jau yra susibūrusi nemaža bendruomenė: https://www.facebook.com/eMokykla/

European Schoolnet Academy“ kviečia mokytojus, mokyklų vadovus ir švietimo administratorius dalyvauti pirmajame MENTEP projekto atvirame internetiniame mokymo kurse „Įvadas į technologijomis grįstą mokymą“.

Ar žinojote, kad tyrimo „Tyrimas mokyklose: IKT ir švietimas“ (2013) duomenimis, du trečdaliai Europos Sąjungos mokytojų gilinasi į IKT savo laisvalaikiu ir beveik visi teigiamai vertina šių technologijų poveikį mokiniams. Tačiau daugelis Europos mokytojų, nors ir būdami pasirengę, tebestokoja kompetencijos naudoti IKT savo mokymo praktikoje ir retokai jas taiko pamokų metu. Šiai problemai spręsti buvo parengtas europinis projektas MENTEP (angl. Mentoring Technology-Enhanced Teaching), skirtas technologijomis grįstam mokymui stiprinti, kurio metu bus sukurtas internetinis įsivertinimo įrankis, leisiantis mokytojams tobulinti savo technologijomis grįsto mokymo kompetenciją jiems tinkamu metu ir tempu.

Mieli mokytojai, „European Schoolnet Academy“ kviečia jus dalyvauti pirmajame MENTEP atvirų internetinių mokymų ciklo kurse „Įvadas į technologijomis grįstą mokymą“ ir patobulinti savo technologijomis grįsto mokymo kompetencijas.

MENTEP atvirieji internetiniai mokymo kursai prisideda prie bendrųjų projekto tikslų:

 • stiprinti mokytojų kompetencijas ir ryžtą naudoti IKT savo pamokose;
 • padidinti mokytojų, galinčių inovatyviai naudoti IKT, skaičių;
 • didinti IKT priemonių naudojimą mokymui ir mokymuisi; didinti mokytojų profesionalumą;
 • atnaujinti duomenis apie mokytojų skaitmeninę kompetenciją ir jų mokymosi poreikius;
 • stiprinti sąsajas tarp Europos ir nacionalinio lygmens požiūrių į technologijomis grįsto mokymo kompetenciją.

Jeigu jums įdomu, kas yra technologijomis grįsto mokymo kompetencija, norėtumėte sužinoti savo kompetencijos lygį ir būdus jai tobulinti, tuomet šie kursai yra kaip tik jums!

Dalyvaukite įvadiniame kurse, ir būsite pakviesti registruotis į antrąjį kursą, kuriame kartu su European Schoolnet komanda tobulinsite naująjį mokytojams skirtą įsivertinimo įrankį. Jeigu esate švietimo srities administratorius, laukite paskutiniojo ciklo kurso, kurio metu bus pateiktos nuoseklios instrukcijos, kaip surengti panašų eksperimentą jūsų šalyje ir suteikti kompetencijų tobulinimo galimybes mokytojams bei mokyklų vadovams.

Atviras internetinis mokymo kursas „Įvadas į technologijomis grįstą mokymą“ (registracija iki rugsėjo 28 d.)

Šiame kurse bus pristatyta technologijomis grįsto mokymo (ang., TET) koncepcija. Kurso trukmė – 5 savaitės, jis daugiausia skirtas mokytojams, tačiau gali sudominti ir mokyklų vadovus ar švietimo administratorius. Šį įvadinį kursą sudaro 4 teminiai moduliai, kuriuose bus nagrinėjama, kaip TET kompetencija apibrėžiama tarptautiniu lygiu, kokie yra nacionalinių sampratų skirtumai, kokius internetinius įsivertinimo įrankius naudoja kai kurios šalys. Kurso metu taip pat bus nagrinėjama, kaip gali būti vertinama mokytojų TET kompetencija, aptariama internetinio įsivertinimo ir kolegų vertinimo svarba. Kurso metu bus dalijamasi mokytojų patirtimi, kaip panaudoti turimą TET kompetenciją veiksmingam mokymui.

Informacija apie kursą

 • Kur registruotis: http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/introducing-technology-enhanced-teaching
 • Kurso pradžia: 2015 m. rugsėjo 28 d.
 • Trukmė: 5 savaitės
 • Kalba: anglų
 • Mokymuisi reikės skirti 3 valandas per savaitę
 • Sertifikatai: Skaitmeniniai ženkliukai už kiekvieną sėkmingai baigtą modulį ir skaitmeninis sertifikatas už visa baigtą kursą
 • Tikslinė grupė: Kursas atviras visiems, besidominantiems tema. Nors ir buvo specialiai kurtas mokytojams, kursas gali būti aktualus mokyklų vadovams ar švietimo srities administratoriams.
Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas