Vizija ir misija

Mūsų gimnazija – saugi ir jauki jauno žmogaus formavimo oazė, kurioje ugdomi talentingi vaikai.
To pasiekiame, nes veiksmingas, darnus, atsakingas pedagogų kolektyvas garantuoja,
kad gimnazijoje ugdomas atviras pasauliui Lietuvos pilietis,
kad tenkinami mokinių pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikiai,
kad padedama mokiniui įsigyti bendrąjį dalykinį, sociokultūrinį išprusimą, dorinę, tautinę, pilietinę brandą.

Vilniaus Žemynos gimnazija – demokratiniais principais organizuota valstybinė ugdymo įstaiga, teikianti aukštos kokybės pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą Pašilaičių, Šeškinės ir aplinkinių seniūnijų mokiniams. Vykdanti neformalųjį ugdymą, formuojanti kūrybingą, iniciatyvią asmenybę, gebančią bendrauti ir bendradarbiauti.