Darbo taryba

Vilniaus Žemynos gimnazijos
Darbo tarybos nariai 2020-2021 m.

Pirmininkas: Danguolė Miliauskienė
Sekretorius: Rita Dereškienė

Nariai:

  1. Roma Kulikauskienė
  2. Irena Rajunčienė

Žemynos gimnazija yra mokymo ir švietimo įstaiga, teikianti bendrąjį pagrindinį ir vidurinį  išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokytis  agal realinį ir humanitarinį profilius.

Darbo tarybos nuostatai – Skaitykite

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas