Darbo taryba

Vilniaus Žemynos gimnazijos Darbo tarybos nariai 2022-2023 m.

Pirmininkas: Petras Didžiokas

Sekretorius: Rimutė Rimavičienė

Nariai:

  1. Dovilė Baužienė
  2. Rūta Liutkutė
  3. Janina Achremčik

Žemynos gimnazija yra mokymo ir švietimo įstaiga, teikianti bendrąjį pagrindinį ir vidurinį  išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokytis  pagal realinį ir humanitarinį profilius.

Žemynos gimnazija yra mokymo ir švietimo įstaiga, teikianti bendrąjį pagrindinį ir vidurinį  išsilavinimą, sudaranti sąlygas mokytis  agal realinį ir humanitarinį profilius.