Mokytojų sąrašas

Vilniaus Žemynos gimnazijos mokytojai

Rima Akelaitienė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja – metodininkė
rima.akelaitiene@vilnius.eu
 +37052400561

Vilma Aleščikaitė
matematikos mokytoja – metodininkė
vilma.aleščikaite@vilnius.eu
+37052400561

Gražina Aleknienė
anglų kalbos mokytoja – metodininkė
grazina.alekniene@vilnius.eu
+37052400561

Rūta Aranauskienė
italų kalbos vyr. mokytoja
ruta.aranauskiene@vilnius.eu
+37052400561

Dovilė Baužienė
geografijos vyr. mokytoja
dovile.bauziene@vilnius.eu
+37052400561

Violeta Babiedienė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja – metodininkė
violeta.babiediene@vilnius.eu
+37052400561

Gražina Baltuškienė
matematikos mokytoja – ekspertė
grazina.baltuskiene@vilnius.eu
+37052400561

Jolanta Bumblauskienė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja – metodininkė
jolanta.bumblauskiene@vilnius.eu
+37052400561

 Virginija Čaikauskienė
fizinio ugdymo mokytoja – metodininkė
virginija.caikauskiene@vilnius.eu
+37052400561

Ivona Cymbalistenko
rusų kalbos mokytoja
ivona.cymbalistenko@vilnius.eu
+37052400561

Renata Danilevičienė
matematikos vyr. mokytoja
renata.danileviciene@vilnius.eu
+37052400561

Virginija Dapkevičienė
technologijų mokytoja
virginija.dapkeviciene@vilnius.eu
+37052400561

Asta Davalgaitė-Salama
anglų kalbos vyr. mokytoja
asta.davalgaite-salama@vilnius.eu
+37052400561

Rita Dereškienė
istorijos mokytoja – metodininkė
rita.dereskiene@vilnius.eu
+37052400561

Petras Didžiokas
informacinių technologijų vyr. mokytojas
dorinio ugdymo (tikybos) mokytojas – metodininkas
petras.didziokas@vilnius.eu
+37052400561

Irma Drobnytė-Kašėtienė
dorinio ugdymo (etikos) mokytoja – metodininkė
irma.drobnyte-kašetiene@vilnius.eu
+37052400561

Eglė Dzimitravičienė
fizinio ugdymo mokytoja – metodininkė
egle.dzimitraviciene@vilnius.eu
+37052400561

Pavel Fikert
informacinių technologijų mokytojas
pavel.fikert@vilnius.eu
+37052400561

Vytautas Filipavičius
informacinių technologijų vyr. mokytojas
vytautas.filipavicius@vilnius.eu
+37052400561

Neringa Gastevičienė
biologijos mokytoja
neringa.gasteviciene@vilnius.eu
+37052400561

Aistė Ignatavičienė
matematikos mokytoja – metodininkė
aiste.ignataviciene@vilnius.eu
+37052400561

Vida Jaruševičiūtė
technologijų mokytoja – ekspertė
vida.jaruseviciute@vilnius.eu
+37052400561

Domantas Jasmontas
anglų kalbos mokytojas
domantas.jasmontas@vilnius.eu
+37052400561

Tomas Jurgutis
fizikos mokytojas – metodininkas
informacinių technologijų vyr. mokytojas
tomas.jurgutis@vilnius.eu
+37052400561

Sigita Kaikarienė
istorijos mokytoja – metodininkė
sigita.kaikariene@vilnius.eu
+37052400561

Sigita Kaminskienė
dailės ir fotografijos mokytoja – metodininkė
sigita.kaminskiene@vilnius.eu
+37052400561

Rasa Kazlauskienė
Vokiečių kalbos mokytoja – ekspertė
rasa.kazlauskiene@vilnius.eu
+37052400561

Rimantas Kisielius
dailės ir fotografijos mokytojas – metodininkas
rimantas.kisielius@vilnius.eu
+37052400561

Roma Kulikauskienė
istorijos mokytoja – metodininkė
roma.kulikauskiene@vilnius.eu
+37052400561

Laura Lapkūnė
lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja
4C klasės auklėtoja
laura.lapkune@vilnius.eu
+37052400561

Ana Lavrinovič
chemijos mokytoja – metodininkė
ana.lavrinovic@vilnius.eu
+37052400561

Daiva Lazutkienė
muzikos vyr. mokytoja
daiva.lazutkiene@vilnius.eu
+37052400561

Justina Liaudanskytė
socialinė pedagogė, etikos mokytoja
justina.liaudanskyte@vilnius.eu
+37052400561

Edmundas Liekis
fizinio ugdymo mokytojas – ekspertas
edmundas.liekis@vilnius.eu
+37052400561

Edita Lipskienė
anglų kalbos mokytoja – metodininkė
edita.lipskiene@vilnius.eu
+37052400561

Jolanta Liubkevič-Bedulskaja
Anglų kalbos mokytoja
jolanta.liubkevic-bedulskaja@vilnius.eu
+37052400561

Artūras Macijauskas
fizinio ugdymo vyr. mokytojas
arturas.macijauskas@vilnius.eu
+37052400561

Evelina Macijauskienė
biologijos vyr. mokytoja
1E klasės auklėtoja
evelina.macijauskiene@vilnius.eu
+37052400561

Kristina Malikėnienė
geografijos mokytoja – metodininkė
1B klasės auklėtoja
kristina.malikeniene@vilnius.eu
+37052400561

Danguolė Miliauskienė
fizikos mokytoja – ekspertė
danguole.miliauskiene@vilnius.eu
+37052400561

Remigija Mickuvienė
anglų kalbos mokytoja – metodininkė
remigija.mickuviene@vilnius.eu
+37052400561

Ugnė Morkūnaitė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
ugne.morkunaite@vilnius.eu
+37052400561

Jūratė Milickienė
fizinio ugdymo mokytoja – metodininkė
jurate.milickiene@vilnius.eu
+37052400561

Saada Mišeikytė
muzikos mokytoja – metodininkė
saada.miseikyte@vilnius.eu
+37052400561

Lena Miškinienė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja – metodininkė
lena.miskiniene@vilnius.eu
+37052400561

Asta Navickaitė
biologijos mokytoja – ekspertė
asta.navickaite@vilnius.eu
+37052400561

Beata Nikrevič
vokiečių kalbos vyr. mokytoja
rusų kalbos mokytoja – metodininkė
beata.nikrevic@vilnius.eu
+37052400561

Miglė Parachnevičienė
chemijos mokytoja – ekspertė
migle.parachneviciene@vilnius.eu
+37052400561

Irena Rajunčienė
geografijos, ekonomikos mokytoja – metodininkė
irena.rajunciene@vilnius.eu
+37052400561

Agnė Rickevičienė
šokio mokytoja – ekspertė
agne.rickeviciene@vilnius.eu
+37052400561

Rimutė Rimavičienė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja – ekspertė
rimute.rimaviciene@vilnius.eu
+37052400561

Ieva Rynkunaitė
socialinė pedagogė, etikos mokytoja
ieva.rynkunaite@vilnius.eu
+37052400561

Violeta Sabaliauskienė
matematikos vyr. mokytoja
violeta.sabaliauskiene@vilnius.eu
+37052400561

Audronė Sadonienė
anglų kalbos mokytoja – metodininkė
audrone.sadoniene@vilnius.eu
+37052400561

Koichi Sato
japonų kalbos mokytojas
koichi.sato@vilnius.eu
+37052400561

Šarūnė Saikauskienė
psichologijos mokytoja
sarune.saikauskiene@vilnius.eu
+37052400561

Gintaras Sereika
informacinių technologijų vyr. mokytojas
gintaras.sereika@vilnius.eu
+37052400561

Aldona Šventickienė
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja-ekspertė
aldona.sventickiene@vilnius.eu
+37052400561

Monika Šeleg
prancūzų kalbos mokytoja
monika.seleg@vilnius.eu
+37052400561

Gintaras Tubelis
teatro mokytojas
gintaras.tubelis@vilnius.eu
+37052400561

Danutė Trečiokienė
technologijų mokytoja
danute.treciokiene@vilnius.eu
+37052400561

Ugnius Vaiginis
muzikos instrumentų būrelio vadovas,
mokytojas ekspertas
+37052400561

Asta Valčiukienė
fizikos mokytoja – metodininkė
asta.valciukiene@vilnius.eu
+37052400561

Jūratė Valčiukienė
anglų kalbos mokytoja – metodininkė
jurate.valciukiene@vilnius.eu
+37052400561

Violeta Varnienė
rusų kalbos mokytoja
violeta.varniene@vilnius.eu
+37052400561

Žaneta Vaškevičienė
istorijos mokytoja – ekspertė
zaneta.vaskeviciene@vilnius.eu
+37052400561

Irma Vitukynaitė
anglų kalbos mokytoja – metodininkė
irma.vitukynaite@vilnius.eu
+37052400561

Vaiva Žuraulytė
matematikos mokytoja
vaiva.zuraulyte@vilnius.eu
+37052400561

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas