Reagavimo algoritmai

Konsultacija COVID – 19 klausimais

Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai gali konsultuotis dėl izoliacijos klausimų, klasėje pasitvirtinus COVID-19 liga ar kt. klausimų, rašydami el. laišką budintis@vvsb.lt arba skambinant tel.: +37065801302.

KRITERIJAI, KADA ŠVIETIMO TEIKĖJAMS REKOMENDUOJAMA SKELBTI IPRR 2022-12-20

KRITERIJAI, KADA ŠVIETIMO TEIKĖJAMS REKOMENDUOJAMA SKELBTI IPRR

 • Ugdymo įstaigos ar atskiro srauto lygmeniu:
  • kai daugiau kaip 20 proc. mokinių ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute diagnozuojama COVID-19 liga, gripas ar ŪVKTI arba pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) ir tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip dviejuose trečdaliuose klasių (grupių) ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute;
  • kai švietimo įstaigoje COVID-19 liga, gripas ar ŪVKTI nustatoma tokiai daliai švietimo įstaigos darbuotojų, kad nėra galimybės užtikrinti ugdymo proceso kasdieniu (kontaktiniu) būdu.
 • Klasės (grupės) lygmeniu:
  • kai klasėje (grupėje) nuo pirmo COVID-19 ligos atvejo nustatymo 14 dienų laikotarpiu COVID-19 liga patvirtinama 5 ir daugiau mokinių klasėje (grupėje) ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga;
  • kai bent trečdaliui klasės (grupės) mokinių diagnozuojama COVID-19 liga, gripas ar ŪVKTI arba pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

LAIKOMA, KAD ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE ĮVESTAS IPRR

 • Nesant paskelbtai gripo ir (ar) COVID-19 ligos epidemijai:
  • savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gavus švietimo įstaigos vadovo prašymą ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro teikimą raštu;
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu, esant gripo ir (ar) COVID-19 ligos išplitimo pavojui.

Pridedame parengtus IPRR algoritmą (žr. „Infekcijų plitimą ribojančio režimo bendrojo ugdymo įstaigose skelbimo tvarka“).

NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMAI

Ugdymo įstaigai paskelbus IPRR ugdymo įstaigos / srauto / klasės ar grupės lygmeniu, tėvams (globėjams, rūpintojams) nedarbingumo pažymėjimai yra išduodami tokia tvarka:

 • kai vaikas serga, dėl nedarbingumo pažymėjimo vaiko slaugymui reikia kreiptis į sergantį vaiką gydantį gydytoją; 
 • kai vaikas neserga, dėl nedarbingumo pažymėjimo prašymą teikti reikia SODRA:

o    per Elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą.

o    kitais įprastais prašymų pateikimo būdais. Tokiu atveju pateikti reikia užpildytą standartizuotos formos prašymą (žr. „Prašymas išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmens priežiūrai dėl epideminės situacijos“),

Dėl nedarbingumų išdavimo IPRR metu, galite kreiptis į SODRA telefonu 1883 / (+370) 5 250 0883 arba tiesiogiai į Jus aptarnaujantį SODRA teritorinį skyrių.

Kilus klausimų prašome kreiptis į ugdymo įstaigoje dirbantį visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje, o jam nesant į mobiliai paslaugas teikianti koordinatorių.

COVID-19 ugdymo įstaigoje 2022-08-23

COVID-19 ligos testavimas ugdymo įstaigoje: 

·         Nėra planuojama vykdyti periodinio testavimo greitaisiais antigeno testais (toliau – GAT);

·         ugdymo procese negali dalyvauti tiek darbuotojai, tiek mokiniai jaučiantys peršalimo ar kitus užkrečiamajai ligai būdingus simptomus. Asmenys jaučiantys peršalimo simptomus jau turi neatvykti į ugdymo įstaigą;

·         ugdymo įstaigos galės sudaryti galimybę GAT testuoti vaikus, kuriems ugdymo proceso metu pasireiškia COVID-19 ligai būdingi simptomai. Atskiro sutikimo nereikia, užtenka patvirtintos „Mokinių apžiūros dėl asmens higienos ėminių paėmimo ligos nustatymo tyrimui atlikti ir (ar) savitestavimo organizavimo” tvarkos. Pagal Sveikatos apsaugos ministeriją, atskiros sutikimo formos atlikti GAT vaikui nereikia. Patiksliname, kad šis klausimas ir mums lieka neatsakytas ir aktualus, tad aiškinsimės ir tik sužinoję patikslinimą nedelsiant informuosime.

·         darbuotojai negali būti testuojami GAT. Jei darbuotojui ugdymo proceso metu pasireiškia COVID-19 ligai būdingi simptomai, darbuotojas turi palikti ugdymo įstaigą ir kreiptis į savo gydymo įstaigą. Esant poreikiui išsitestuoti GAT, testą darbuotojas turi įsigyti už savo lėšas;

·         Sveikatos apsaugos ministerija ruošia teisės akto projektą, kuriuo vadovaujantis bus galimybė atsiimti GAT iš Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos, šiuo metu tokios galimybės nėra;

·         su testavimu susijusi informacija gali kisti pasikeitus epidemiologinei situacijai (stipriai pakilus susirgimų skaičiui, atsiradus naujai COVID-19 atmainai ar pan.). 

 

COVID-19 gali būti nustatoma dviem būdais:  

·         po kontaktinės konsultacijos su šeimos gydytoju ir jo paskirto greitojo antigeno testo;  

·         po nuotolinės konsultacijos su šeimos gydytoju, jei jaučiami ligai būdingi simptomai ar gautas teigiamas savikontrolės GAT rezultatas. Tačiau tokiu atveju pacientas negalės gauti ES skaitmeninio COVID-19 pažymėjimo.   

 

Pagrindinės rekomendacijos siekiant išvengti COVID-19 ligos: 

·         tinkamas patalpų vėdinimas. Užtikrinti vėdinimo sistemų tinkamą veikimą, padidinti oro apykaitą, palyginus su prieš epideminiu laikotarpiu, kai tik įmanoma vengti oro recirkuliacijos, o natūraliai vėdinamose patalpose užtikrinti dažną patalpų vėdinimą atidarant langus;

·         srautų atskyrimas. Riboti srautų maišymąsi, kiek įmanoma atskirti ugdymo įstaigos srautus;

·         medicininės veido kaukės. Gyvų posėdžių, pasitarimų, susirinkimų metu jei susirenka nuolat nebendraujantys asmenys reikėtų dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius;

·         IPRR skelbimas. Padidėjus atvejų skaičiui skelbti infekcijų plitimą ribojantį rėžimą (IPRR);

·         vakcinacija;

·         sveikatos būklės stebėjimas. Svarbu stebėti savo sveikatos būklę, o jaučiant peršalimo ar kitus užkrečiamajai ligai būdingus simptomus, neiti į ugdymo įstaigą. 

 COVID-19 liga yra prilyginama kitoms ūmioms kvėpavimo takų infekcijoms:

·         pasikeitė įsakymas V-756 „Dėl Gripo epidemijos šalyje skelbimo ir atšaukimo kriterijų bei Rekomenduojamų gripo plitimo ribojimo priemonių sąrašo patvirtinimo“Nauja teisės akto suvestinės redakcija, kuris apibrėžia bendrą gripo, COVID-19 ligos ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (toliau – ŪVKTI) epidemijos skelbimo ir atšaukimo kriterijus.

 

Dėl beždžionių raupų: 

·         šiai ligai yra taikomos tokios pačios prevencinės priemonės kaip ir bet kuriai kitai užkrečiamajai ligai; 

·         tiek darbuotojui, tiek mokiniui nustačius beždžionių raupus, informacija pasieks Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (toliau – NVSC), kuris informuos ugdymo įstaigą bei pateiks užkrečiamos ligos valdymo planą;

·         nuorodoje SAM atmintinė „Kaip elgtis, jeigu turėjote sąlytį (kontaktą) su beždžionių raupais sergančiu asmeniu?“. 

 

Dėl ukrainiečių vaikų sveikatos pažymėjimų:

·         šiais mokslo metais situacija dar nėra pakitusi – mokinių registre ukrainiečių vaikai yra suvedami, tačiau jų kodas nesutampa su migracijos tarnybos kodu, kas neleidžia susieti duomenų su e.sveikata. Dėl šios priežasties yra gaunami popieriniai vaiko sveikatos pažymėjimai. 

   

Mobilioji komanda ugdymo įstaigose, kurios neturi nuolat veiklą vykdančio visuomenės sveikatos specialisto: 

·         tose įstaigose, kurios neturi nuolat veiklą vykdančio visuomenės sveikatos specialisto, aptarnauja mobili komanda;

·         patiksliname, kad mobilių komandų koordinatoriai visą aktualią informaciją, susijusią su užsiėmimais ir veiklomis, teisės aktų atnaujinimais bei mokinių sveikatos pažymėjimų informaciją siunčia į raštinės paštus, tad jeigu šios informacijos negaunate, prašome kreiptis šiuo el. paštu aurelija.siautkuliene@vvsb.lt