Priėmimas I gimnazijos klasę

Mokiniai priimami, vadovaujantis Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

 Prašymai pateikiami tik internetu: https://svietimas.vilnius.lt/

Tėvai, kurie neturi galimybės užpildyti prašymą elektroniniu būdu, gali atvykti į gimnaziją, kur jiems bus suteikta vieta su kompiuteriu prašymo užpildymui. Su savimi būtina turėti el. bankininkystės duomenis. Kreiptis prašome į 119 kabinetą darbo dienomis nuo 8.30 val. iki 16.30 val.

Prašymai per e. sistemą teikiami nuo 2021 m. kovo 1 d. iki gegužės 30 d.

  1. sistema yra susieta su Gyventojų registru, todėl informacija apie gyventojo paskutinę deklaruotą   gyvenamąją vietą, šeimos sudėtį yra sutikrinama automatiniu būdu. Svarbu žinoti, kad duomenys e. sistemoje atnaujinami kartą per mėnesį pagal praėjusio mėnesio paskutinės dienos Gyventojų registro duomenis ir keitimai e. sistemoje atliekami per 14 kalendorinių dienų.

Prašyme eilės tvarka pagal norą jose mokytis galima pasirinkti ne daugiau kaip tris mokyklas, iš kurių viena privalo būti pagal mokyklos aptarnavimo teritoriją.

Prašytume visų, pildant prašymą Vilniaus savivaldybės internetinėje sistemoje prisegti iš e.        dienyno I pusmečio mokymosi pažangumo išrašą ir pirmumo bei papildomus kriterijus  patvirtinančius dokumentus.

Svarbu: tėvai e. sistemoje turi patvirtinti gautą kvietimą į mokyklą, laikydamiesi priėmimo grafike nurodytų terminų. Jeigu tėvai laiku nepatvirtina kvietimų mokytis, e. sistema automatiškai priskiria mokymo įstaigą, kuri yra išsiuntusi kvietimą mokytis ir pagal norą mokytis prašyme yra nurodyta aukščiausiai.

Pirmiausiai priimami mokiniai, gyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje, bei mokiniai, kurių broliai ir (ar) sesės (įbroliai ar įseserės) mokosi gimnazijos I klasėje ir tęs mokymąsi mūsų gimnazijoje.

Jei pretendentų, gyvenančių mokyklos aptarnavimo teritorijoje, skaičius viršija savivaldybės nustatytą mokinių skaičių, priėmimas vykdomas vadovaujantis aprašo 46-49 punktais.

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas