Parama mokiniams, suteikiant nemokamo maitinimo paslaugą, karantino metu

Parama mokiniams, suteikiant nemokamo maitinimo paslaugą, karantino metu

Jeigu karantino metu, mokinio (priešmokyklinuko) tėvai (globėjai)  neteko darbo, neturi pajamų ir norėtų gauti socialinę paramą, turėtų:

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių išmokų skyriui elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt ar paštu pateikti prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams (SP-11 forma pridedama)

Daugiau informacijos apie nemokamą mokinių maitinimą:

                      Vilniaus Žemynos gimnazijoje informaciją apie mokinių nemokamą maitinimą gali suteikti psichologė Šarūnė Saikauskienė el. paštu: psichologas.zemynoje@gmail.com arba telefonu 861042564.

Karantino metu, nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams, išduodami sauso maisto daviniai. Sauso maisto daviniai (kruopos, makaronai, daržovės, sūris, sviestas, aliejus, miltai, kiaušiniai ir kiti ilgesnio galiojimo maisto produktai iš kurių šeimos galės pasigaminti maisto). Maisto davinių produktai kokybiški, įvairūs ir atitinka saugos reikalavimus.

Sudarant sauso maisto davinius, būtina atsižvelgti į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtinto Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo 19 punkte išvardintas vaikų maitinimui draudžiamas maisto produktų grupes.

DĖMESIO: apie sauso maisto davinių išdavimo datą ir laiką tėvai (globėjai, rūpintojai), kurių mokiniams skirtas nemokamas maitinimas, informuojami per el.dienyną TAMO arba asmeniškai – telefonu.

Sauso davinio išdavimas vyksta pagal laiko graiką (asmeniui – 10 min.), laikantis reikalavimų reguliuoti srautą, kad vienu metu nesusirinktų didelis žmonių būrys.

Informuoti tėvai turi atvykti į ugdymo įstaigą ir pasirašytinai, pateikus asmens dokumentą, mokyklos valgyklos patalpose atsiimti sauso maisto davinius. Rekomenduojama atsiimant laikytis viruso prevencijos rekomendacijų ir nurodymų, nepamiršti asmeninių apsisaugojimo priemonių (pirštinių, kaukės ir kt.), bei atsinešti asmeninį rašiklį.

Šrifto dydžio keitimas
Kontrastas