Covid prevencija

Naujausia informacija dėl izoliavimosi tvarkos galimai imunitetą COVID-19 turintiems asmenims

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. V-352 Dėl asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/a6a30cb209ca11ecb4af84e751d2e0c9?jfwid=-qv8w2qmsn&fbclid=IwAR09p-s_n5gm50YJW4BSgV86FBqTFoY_yJTz8RcEcVrQxveisnJO4PoCIfA

Pagrindiniai pasikeitimai:

  • jei asmuo pilnai  vakcinuotas nebėra termino asmens izoliacijai, t.y. pilnai paskiepytiems asmenims izoliuotis nereikia, tik stebėti savijautą ir aktyviai reaguoti jai suprastėjus;
  • jei asmuo persirgęs izoliuotis nereikia 210 dienų;

Išlieka izoliacijos nereikalingumas po serologinio tyrimo atlikimo – 60 dienų.  

 Kviečiame susipažinti su galimai imunitetą COVID-19 turinčių asmenų izoliacijos algoritmu (8 priedas), o kilus klausimų klausti ugdymo įstaigoje dirbančio visuomenės sveikatos specialisto ar mobilaus komandos nario:

VISA AKTUALI INFORMACIJA

Reagavimo covid-19  atvejį algoritmas – Skaityti

REKOMENDACIJOS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ – Skaityti

VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJOS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO MIŠRIUOJU BŪDU TVARKOS APRAŠAS – Skaityti

SAUGAUS ELGESIO TAISYKLĖS INTERNETE – Skaityti