Žemyniečiai sveikina mamas su MOTINOS DIENA!

,,I came like Water, and like Wind I go“
Omar Khayyam

Jaunos miško raganos, jaunos mano motinos žindė mane saldžiu pienu. Žvaigždės krito pro mano pirštus.
Todėl aš esu lyg metūgė – žalia ir be prakeikimo.

Birutė Pukelevičiūtė “Metūgės”
Žemyniečiai kūrybiškai, meiliai ir dailiai sveikina mamas SU MOTINOS DIENA!