Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis priežiūrą mokykloje

Pagrindinis sveikatos priežiūros tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą. Visuomenės sveikatos specialistas – pirmas žmogus mokykloje į kurį galite kreiptis dėl patarimo ar informacijos, kaip išsaugoti ir stiprinti savo  sveikatą. Jis – tarsi tarpininkas sveikatos klausimais tarp Jūsų ir įstaigos administracijos, taip pat jis gali patarti, kur ieškoti pagalbos rimtesniais atvejais.

Sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – padėti mokiniams saugoti ir

 stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant ligų ir traumų profilaktikos priemones. Sveikatos stiprinimas vykdomas kuriant sveiką aplinką mokykloje, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.  Teisingas  požiūris į savo sveikatą ir sveikos gyvensenos įgūdžius svarbus.

Gimnazijoje svarbu  numatyti priemones, kurios padėtų įtarti ligas ankstyvojoje stadijoje ir užkirsti joms kelią. Pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ir apsinuodijimų atvejais mokiniams organizuojant sveikatos priežiūrą mokykloje reikia žinoti, kad sveikatos priežiūros specialistas  dirba ne tik su mokiniais, bet ir su tėvais bei mokytojais. Taikant komandinio darbo principus  skatintina visą mokyklos bendruomenę (tėvus, mokytojus, mokinius) įsitraukti į sveikatinimo veiklą.

Skaitykite daugiau:

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis priežiūrą mokykloje

Pagrindiniai sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai