Žemynos gimnazijos ugdymo proceso organizavimas 2020 – 2021 m.m.

Vilniaus Žemynos gimnazijos bendruomenė susitarė, kad ekstremaliomis sąlygomis  nuo 2020 rugsėjo 1 dienos dirbs mišriuoju ugdymosi būdu.

Mišrusis ugdymosi būdas- tai nuosekliai derinami kasdienis ir nuotolinis mokymosi būdai.

Kasdienio mokymo derinimas su nuotoliniu vyks tokia tvarka:

Vieną savaitę mokiniai mokysis mokykloje (kasdienis mokymosi būdas), kitą – nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 2-4 d. kasdienis mokymas vyks I ir III klasių mokiniams, o nuo rugsėjo 7 d. iki 11 d. – mokysis nuotoliniu būdu.

Rugsėjo 2 – 4 d. nuotolinis mokymas vyks II ir IV klasių mokiniams, o nuo rugsėjo 7 d. iki 11 d. – mokysis kasdieniu būdu.

Mokinių tėvai privalo užtikrinti, kad į mokyklą mokiniai ateitų be COVID – 19 ligos požymių, neturėję kontaktų su šia liga sergančiais ar turinčiais izoliuotis  asmenimis.

Jei atsiranda būtinybė mokiniui izoliuotis arba jis užsikrečia COVID – 19, tėvai nedelsiant privalo informuoti mokyklą elektroniniu pašto adresu rastine@zemynosgimnazija.vilnius.lm.lt  arba telefonu 2400561.

Dėl srautų judėjimo ribojimo nesant būtinybei tėvų lankymasis mokykloje nepatartinas. Komunikacija vykdoma per TAMO dienyną ar raštinės el. paštu.

I klasių mokinių judėjimo žemėlapis:

Į gimnaziją mokiniai renkasi per paradinį įėjimą, viršutinius drabužius palieka rūbinėje ir pagal nuorodas eina į III aukšte  nurodytas klases:

301 – I a kl.

304 – I b kl.

307 – I c kl.

308 – I d k.

309  – I e kl.

310 – I f kl.

311 – I g kl.

312 – I h kl.

Pietų pertrauka bus po 3 pamokų, ji truks 25 minutes. Mokiniai savo atsineštą maistą gali valgyti klasėje arba valgykloje, kiti – valgykloje.

Po pamokų iš mokyklos mokiniai išeina per pagrindinį išėjimą.

III klasių mokinių judėjimo žemėlapis:

Į gimnaziją mokiniai renkasi per vidinio kiemelio kairėje pusėje esantį įėjimą. Viršutinius drabužius palieka rūbinėje ir pagal nuorodas eina į II aukštą, į tvarkaraštyje nurodytas klases. Kadangi III klasių ugdymasis vyksta srautinis, todėl detalesnę informaciją pateiks klasių auklėtojai.

Pietų pertrauka bus po 4 pamokų, ji truks 20 minučių. Mokiniai savo atsineštą maistą gali valgyti klasėje arba valgykloje, kiti – valgykloje.

Po pamokų iš mokyklos mokiniai išeina per  vidinį kiemelį.

Rugsėjo 2-4 d. nuotolinis mokymas vyks II ir IV klasių mokiniams, o nuo rugsėjo 7 d. iki 11 d. – kasdieniu būdu.

Nuotoliniam mokymuisi mokytojai pateiks užduotis per TAMO dienyną arba taip, kaip mokytojai organizavo užduočių pateikimą karantino metu.

II klasių mokinių judėjimo žemėlapis nuo rugsėjo 7 d. iki 11 d:

Į gimnaziją mokiniai renkasi per paradinį įėjimą, viršutinius drabužius palieka rūbinėje ir pagal nuorodas eina į III aukšte  nurodytas klases:

301 – II a kl.

304 – II b kl.

307 – II c kl.

308 – II d k.

309  – II e kl.

310 – II f kl.

311 – II g kl.

312 – II h kl.

Pietų pertrauka bus po 3 pamokų, ji truks 25 minutes. Mokiniai savo atsineštą maistą gali valgyti klasėje arba valgykloje, kiti – valgykloje.

Po pamokų iš mokyklos mokiniai išeina per pagrindinį įėjimą.

IV klasių mokinių judėjimo žemėlapis nuo rugsėjo 7 d. iki 11 d:

Į gimnaziją mokiniai renkasi per vidinį kiemelį, kairėje pusėje esantį įėjimą. Viršutinius drabužius palieka rūbinėje ir pagal nuorodas eina į II aukštą, į tvarkaraštyje nurodytas klases. Kadangi IV klasių ugdymasis vyksta srautinis, todėl detalesnę informaciją pateiks klasių auklėtojai.

Pietų pertrauka bus po 4 pamokų, ji truks 20 minučių. Mokiniai savo atsineštą maistą gali valgyti klasėje arba valgykloje, kiti – valgykloje.

Po pamokų iš mokyklos mokiniai išeina per  vidinį kiemelį.

 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

Nuotolinio mokymo savaitei mokytojas paruošia ir pateikia užduotis mokinių savarankiškam mokymuisi. Mokytojo nuožiūra jis gali vesti vaizdo pamokas-konsultacijas (ne daugiau kaip 50 proc. savaitės pamokų).

Atsiskaitymai gali vykti kasdienio mokymo metu arba per gimnazijos/mokytojo pasirinktą nuotolinio mokymosi atsiskaitymo būdą.

Pagal gimnazijos „Vidaus tvarkos taisykles“ mokinys privalo dalyvauti vaizdo pamokoje įsijungęs mikrofoną ir vaizdo kamerą. Mokinius, nesilaikančius šių taisyklių, mokytojas turi teisę pažymėti kaip nedalyvaujančius pamokoje.

Pagal gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarką I klasių mokiniams rugsėjo pirmosios dvi savaites – adaptacinis laikotarpis.

Esant būtinybei gimnazija pasilieka teisę keisti ugdymo(si) tvarką.