Vilniaus Žemynos gimnazijos rugsėjo 1-osios šventės organizavimas

Dėl srautų judėjimo ribojimo Rugsėjo 1-osios šventė vyks dviem  srautais.

I srautas (9.00 val. – 10.30). Šventė I – II klasių mokiniams vyksta tokia tvarka:

8.45 val.– I klasių mokiniai rikiuojasi  gimnazijos kieme. Šventės pradžia 9.00 val.

8.45 – 9.00 – II klasių mokiniai per vidinį kiemelį renkasi į II aukšto kabinetus ir  laukia klasių auklėtojų.

Kabinetų paskirstymas II klasėms:

201 – 2D
202 – 2A
203 –  2F
204 – 2C
219 – 2E
221 – 2G
224 – 2B
226 – 2H      

9.00 – 9.30 – Pirmoji pamoka II klasių mokiniams su klasės auklėtoju.

9.30 – 9.40 – II klasių mokiniai  su auklėtojais per vidinį kiemelį einą į kiemą prie centrinio gimnazijos įėjimo.

9.30 – I klasių mokiniai  per centrinį įėjimą kviečiami į gimnaziją. Jų klasės auklėtojo pamoka vyks šiuose kabinetuose:

301 – 1A
302 – 1B
304 – 1C
303 – 1E
312 – 1F 
314 – 1D
316 – 1G
321 –  1H

9.45 – 10.15 – Pirmoji I klasių mokinių pamoka su klasės auklėtoju.

 9.45 – 10.15 – II klasių mokiniai su auklėtojais per vidinį kiemelį ateina į  gimnazijos kiemą prie pagrindinio įėjimo.  Jiems vyksta  oficiali Rugsėjo 1-osios šventė.

10.15 – 10.30 – I ir II mokiniai išeina į namus: I klasės per paradinį išėjimą, o II klasės – per vidinį kiemelį.

II srautas (10.30 – 11.30) Šventė III – IV klasių mokiniams vyksta tokia tvarka:

10.30 – 11.00 – III – IV klasių mokiniams pagrindiniame gimnazijos kieme oficiali Rugsėjo 1-osios šventė.  

11.00 – 11.30 – III ir IV klasių mokiniams  pirmoji pamoka su klasės auklėtoju.

IV klasių mokiniai į pamoką su auklėtoju eina per centrinį įėjimą. Mokiniams pamoka vyks šiose klasėse:

216 – 4A
202 – 4B
203 –  4C
204 – 4D
219 – 4E
221 – 4F

III klasių mokiniai – per vidinį kiemelį eina į šias klases:

301 – 3A
302 – 3B
304 – 3C
310 – 3D
312 – 3E 
314 – 3F

Mokytojai kviečiami dalyvauti I renginyje nuo 9.00.

Nepamirškite skėčių.

Gražios šventės!