Su tarptautine Šeimos diena!

Šeima – viena iš didžiausių žmogaus gyvenimo vertybių. Joje ir meilė ir kantrybė, ir laisvė ir atsakomybė, ir reiklumas ir paguoda. Šeima gali paskatinti, suteikti jėgų beviltiškose situacijose, paguosti, palaikyti, įkvėpti. Čia dedami mūsų ir mūsų vaikų gyvenimo pamatai ir vertybės.

Šventajame Rašte yra rašoma: „Negera žmogui būti vienam…“ Žmogus yra pašauktas į gyvenimą, kad galėtų juo dalintis. Laimingi tie, kurie turi savo širdžiai brangius ir artimus žmones, kurie tais žmonėmis nuoširdžiai rūpinasi, kurie gali prasmingai dalyti save kitiems. Te Jūsų šeimų židinys niekuomet neužgęsta, tebūna jis kurstomas meile ir rūpesčiu!

Su tarptautine Šeimos diena!

III -IV kl. fotografijos paroda.

Darbų vadovė Sigita Kaminskienė