Metodinė taryba

Vilniaus Žemynos gimnazijos METODINĖ TARYBA 2019-2020 m.m.

 

Metodinės tarybos kuratorė: Aldona Šventickienė
Metodinės tarybos pirmininkė: Miglė Parachnevičienė
Metodinės tarybos sekretorė: Rita Dereškienė

Nariai:

1. Lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė – Rima Akelaitienė
2. Anglų kalbos metodinės grupės pirmininkė – Alina Suchodolska
3. II užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkė – Beata Nikrevič
4. Menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkė – Virginija Dapkevičienė
5. Tiksliųjų mokslų ir IKT metodinės grupės pirmininkė – Vilma Aleščikaitė
6. Socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkė – Rita Dereškienė
7. Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – Asta Navickaitė
8. Kūno kultūros metodinės grupės pirmininkas – Jūratė Milickienė