Linksmų šv. Velykų!

Mieli gimnazijos bendruomenės nariai,

Nuo balandžio 17 d. pradedu dirbti Nacionalinėje švietimo agentūroje. Šiandien, sveikindama visus su šv. Velykomis ir linkėdama gražių švenčių, sveikatos, tikėjimo ir vilties, noriu padėkoti už visą tą laiką, kurį praleidome kartu Vilniaus Žemynos gimnazijoje. Šiai mokyklai atidaviau dvidešimt vienerius metus, septyniolika – jai vadovaudama. Džiaugiuosi, kad turėjau galimybę Jus visus pažinti, mokytis iš Jūsų, dirbti ir kurti, verkti ir juoktis kartu. Ir didžiuotis, kad kartu esame Vilniaus Žemynos gimnazijos bendruomenės nariai.

Palikdama Vilniaus Žemynos gimnaziją, tikiu jos mokiniais, mokinių tėveliais, mokytojais. Žinau, kad ir toliau būsite šauniausi, geriausi, draugiškiausi ir profesionaliausi. To ir linkiu.

Na, o aš niekur toli nuo švietimo nepasitraukiu ir sieksiu, kad naujai kuriama Nacionalinė švietimo agentūra taptų telkiančiu kompetencijų centru, diegiančiu inovatyvius švietimo politikos sprendimus, nukreiptus į švietimo kokybės gerinimą, gebančiu ne tik tirti ir analizuoti, bet ir prognozuoti pokyčius švietime, kurti ugdymo turinį ir sudaryti geriausias sąlygas mokymuisi kiekvienam asmeniui.

Sėkmės ir gražios artėjančios Prisikėlimo šventės!

 

Pagarbiai,
Rūta Krasauskienė