Laisvos darbo vietos

Informuojame, kad vadovaujantis Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2020 m. rugsėjo 22 d. paskelbė konkursą į Vilniaus Žemynos gimnazijos direktoriaus pareigas.

Pretendentų atrankos data 2021 m. sausio 7 d.

Prašome ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 22 d. atsiųsti Savivaldybės administracijai (galite siųsti bendruoju el. paštu – savivaldybe@vilnius.lt ) sprendimą dėl 3 atstovų delegavimo į konkurso komisijos narius:

1 atstovą siūlo tėvai;
1 atstovą – pedagogai;
1 atstovą – mokiniai (jeigu jiems nėra sukakę 16 metų, jiems atstovauja tėvai).

 Taip pat prašome pateikti pagrindinių Vilniaus Žemynos gimnazijos socialinių partnerių, su kuriais yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys, sąrašą.

Vilniaus miesto savivaldybė, kaip konkurso organizatorius, kreipsis į socialinius partnerius dėl atstovo delegavimo į komisijos narius.

Būdai ir priemonės, kaip bus išrinkti atstovai turi būti demokratiški, logiški, nediskriminuojantys, aiškūs ir įrodomi.