Informacija dėl ugdymo proceso organizavimo

Laba diena, dar kartą primename, kad dėl viruso grėsmės Ugdymo įstaigų (darželių, mokyklų, aukštųjų mokyklų) veikla stabdoma nuo kovo 13 d. penkioms savaitėms iki balandžio 17 d., į šį periodą įtraukiant ir šv. Velykų atostogas.

Mokykla ruošiasi nuotolinio mokymosi proceso įgyvendinimui, kuris bus organizuojamas nuo 2020-03-30 d. iki 2020-04-17d.

 Bus vykdomas bei užtikrinamas abiturientų pasirengimas brandos egzaminams bei jų konsultavimas nuotoliniu būdu. Informacija dėl  Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir Brandos egzaminų organizavimo bus nuolat atnaujinama, gavus rekomendacijas iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

Jei neturite galimybės gauti užduotis skaitmeniniu būdu, informuokite savo klasės auklėtoją.

Perkeliami visi mokyklų organizuojami renginiai (mokinių olimpiados, konkursai, koncertai, šventės, minėjimai, varžybos ir visi kiti renginiai)

Karantino laikotarpiu mokiniai į gimnazijos patalpas nebus įleidžiami. Prašome griežtai laikytis karantinui keliamų reikalavimų.

Apie visus pasikeitimus informuosime papildomai. Sekite informaciją Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne bei mūsų tinklalapyje.