Informacija dėl nuotolinio mokymosi

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu dėl LR Vyriausybės 2020 m. vasario 26d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybinio lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ pakeitimo 4.2.1.1.2 punktu:

  1. nustatau, kad nuo 2020 m. lapkričio 3 d. iki 2020 m. lapkričio 8 d. visoms gimnazijos klasėms ugdymas vyksta nuotoliniu būdu.
  2. nurodau, kad mokytojai vaizdo pamokas 1-4 kl. mokiniams veda pagal sudarytą vaizdo pamokų tvarkaraštį, o kitoms pamokoms pateikia užduotis.
  3. pavedu įsakymo vykdymo kontrolę skyriaus vedėjoms Žanetai Vaškevičienei ir Rasai Kazlauskienei.

Įsakymas