Eksternams

 VBE rezultatus galite sužinoti  prisijungę adresu : https://rezultatai.nec.lt

Prisijungimo vardą (kodą) galite gauti 119 arba 103 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 16.00 valandos.

***

EINANT Į EGZAMINĄ PRAŠOME UŽSIPILDYTI SVEIKATOS BŪKLĖS DEKLARACIJĄ – Atsisiųsti

2020 m. Egzaminų centrai Eksternams ir buvusiems mokiniams NAUJASiųstis

TVARKARAŠTIS EKSTERNAMS naujaSiųstis

***

BRANDOS EGZAMINAI 2020 m.  2019-11-12

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2019-2020 mokslo metais,  prašymus  nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 22 d. gali pateikti bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 22 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją;

3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

 1. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

 

Teikdamas prašymą eksternas turi įmokėti 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Vilniaus Žemynos gimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą LT264010042400030271, AB Luminor, banko kodas 40100.

Gimnazijos kodas 190008827. Vilniaus Žemynos gimnazijos adresas: Čiobiškio g. 16, LT-07181 Vilnius.

Mokėjimo nurodyme (kvite) prašome nurodyti Vilniaus Žemynos gimnazijos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus). Informacija teikiama:(8 5) 240 0561 arba archyvas7@gmail.com

Dokumentai  priimami 119 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.15 iki 16.00 val.

2019 m. lapkričio 26 – 28 d. eksternai turi atvykti į Vilniaus Žemynos gimnazijos 119 kab. ir parašu patvirtinti savo pasirinkimus iš KELTO sistemos atspausdintoje eksternų registravimo formoje.

***

BRANDOS EGZAMINAI 2020 m.  2019-10-07

 

Informacija apie 2020 m. Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje paskirtas bazines mokyklas

Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2019-09-06 įsakymu Nr. A15-1848/19(2.1.4E-KS) „Dėl 2020 m. bazinių mokyklų Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje skyrimo“ Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje bazinėmis mokyklomis, tai yra tomis, kuriose priimami eksternų prašymai laikyti brandos egzaminus, yra paskirtos penkios mokyklos:

 1. Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla (Mindaugo g. 9, tel. (8 5) 265 23 83, direktorė Ramutė Pilauskaitė);
 2. Vilniaus „Minties“ gimnazija (Erfurto g. 23, tel. (8 5) 245 66 90, l. e. p. direktorė Vida Morkūnienė);
 3. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija (S. Konarskio g. 34, Vilnius, tel. (8 5) 233 04 52, direktorė Fausta Gulbinienė);
 4. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija (Kazliškių g. 4, tel. (8 5) 273 53 50, direktorius Aldona Grušnienė);
 5. Vilniaus Žemynos gimnazija (Čiobiškio g. 16, tel. (8 5) 240 05 61, direktorė Rūta Krasauskienė).

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2019-2020 mokslo metais,  prašymus  nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 24 d. gali pateikiami bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 24 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją;

3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

 1. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);
 2. kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus (eksternas sumoka 14,48 Eur už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą).

Bazinių mokyklų rekvizitai:

 1. Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazija, kodas 302522904, Širvintų g. 80, LT 03127 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT10 4010 0424 0392 1811, AB Luminor, banko kodas 40100.
 2. Vilniaus Šv. Kristoforo gimnazija, kodas 302420721, Kazliškių g. 4, LT 07181 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT114010051004306125, bankas Luminor, banko kodas 40100.
 3. Vilniaus Žemynos gimnazija, kodas 190008827, Čiobiškio g. 16, LT 07181 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT26 4010 0424 0003 0271, AB Luminor, banko kodas 40100.
 4. Kitoms dviem mokykloms viena sąskaita:
 • Vilniaus „Minties“ gimnazija,
 • Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla – biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, kodas 300035837, Vilniaus g. 39/6, LT 01119 Vilnius, atsiskaitomoji sąskaita LT68 4010 0424 0395 1807, AB Luminor, banko kodas 40100.

Mokėjimo kvite prašome nurodyti bazinės mokyklos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus).

***

Informacija 2019-09-23

Eksternai, planuojantys brandos egzaminus laikyti 2019-2020 mokslo metais,  prašymus  nuo š. m. rugsėjo 15 d. iki š. m. lapkričio 18 d. gali pateikti bazinių mokyklų vadovams ir pasirinktus egzaminus laikys pagrindinėje sesijoje. Eksternai, nepateikę prašymo iki  š. m. lapkričio 18 d., gali teikti prašymą, bet ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki pakartotinės sesijos pradžios, – Kauno miesto bazinės mokyklos vadovui ir laikyti pasirinktus brandos egzaminus pakartotinėje sesijoje.   Eksternai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Prašymus šiais mokslo metais galima pateikti tik vieną kartą vienoje bazinių mokyklų.

Kartu su prašymu bazinės mokyklos vadovui eksternas privalo pateikti:

 1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą;
 2. vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą (brandos atestatą, profesinės ar aukštesniosios mokyklos diplomą, jei vidurinis išsilavinimas įgytas Lietuvoje);
 3. užsienio kvalifikacijų atveju, bent vieną iš 3.1–3.3 punktuose nurodytų dokumentų ar patvirtintą jo kopiją;

3.1. švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio ugdymo išsilavinimo pripažinimo;

3.2. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba lygiaverte su sąlyga, kad bus išlaikyti brandos egzaminai;

3.3. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta (įskaitant pripažinimą, suteikiant kvalifikacijos turėtojui tik tam tikras teises bei pripažinimą tik kartu su papildomais reikalavimais) lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui;

 1. užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys);

Teikdamas prašymą eksternas turi įmokėti 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą į Vilniaus Žemynos gimnazijos atsiskaitomąją sąskaitą LT264010042400030271, AB Luminor, banko kodas 40100.

Gimnazijos kodas 190008827. Vilniaus Žemynos gimnazijos adresas: Čiobiškio g. 16, LT-07181 Vilnius.

Mokėjimo nurodyme (kvite) prašome nurodyti Vilniaus Žemynos gimnazijos pavadinimą ir įmokos paskirtį (už egzaminus). Informacija teikiama:(8 5) 240 0561 arba archyvas7@gmail.com

Dokumentai priimami 119 kab. kiekvieną darbo dieną nuo 8.15 iki 16.00 val.

2019 m. lapkričio 19 ir 20 d. eksternai turi atvykti į Vilniaus Žemynos gimnazijos 119 kab. ir parašu patvirtinti savo pasirinkimus iš KELTO sistemos atspausdintuose žiniaraščiuose.

***

 

Atsisiuntimai

Brandos egzamino tvarkos aprašo pakeitimas – Siųstis

Minimalūs rodikliai į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas – Siųstis

Brandos egzaminų aprašas – Siųstis

Brandos egzaminų pritaikymas – Siųstis

2018-2019 brandos egzaminų tvarkaraščiai – Siųstis

Prašymo formos

Prašymo forma buvusiems mokiniams – Siųstis

Prašymo forma eksternams – Siųstis

Prašymo forma menai, technologijos – Siųstis

Prašymo forma laikyti brandos egzaminus – Siųstis