Dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo

Informuojame, kad 2020 m. gegužės 8 d. Švietimo mokslo ir sporto ministras patvirtinto įsakymą Nr. V-679 dėl brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo pakeitimo (pridedama).

Atkreipiame dėmesį, kad iki š. m. gegužės 18 d. kandidatui leidžiama atsisakyti laikyti vieną ar kelis iš savo pasirinktų brandos egzaminų.

Eksternui, iki š. m. gegužės 18 d. bazinės mokyklos vadovui pareiškusiam atsisakymą laikyti pasirinktą egzaminą, įmoka už egzaminą grąžinama.