Darbo grupės

VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZOS MOKYTOJŲ, PAGALBOS SPECIALISTŲ
BEI NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO GRUPĖS

Strateginio planavimo grupė

 1. Rūta Krasauskienė – pirmininkė
 2. Aldona Šventickienė
 3. Rasa Kazlauskienė
 4. Žaneta Vaškevičienė
 5. Miglė Parachnevičienė
 6. Petras Didžiokas

Metodinė taryba

 1. Miglė Parachnevičienė – pirmininkė
 2. Asta Navickaitė
 3. Vilma Aleščikaitė
 4. Rima Akelaitienė
 5. Virginija Dapkevičienė
 6. Alina Suchodolska
 7. Rita Dereškienė
 8. Jūratė Milickienė
 9. Beata Nikrevič

Veiklos kokybės įsivertinimo grupė

 1. Rasa Kazlauskienė – pirmininkė
 2. Aistė Ignatavičienė
 3. Gražina Baltuškienė
 4. Eglė Dzimitravičienė
 5. Jūratė Milickienė
 6. Sigita Kaikarienė
 7. Rita Dereškienė

Karjeros ugdymo grupė

 1. Aldona Šventickienė – pirmininkė
 2. Evelina Macijauskienė
 3. Jurgita Aleksandravičienė
 4. Ieva Rynkunaitė
 5. Irma Drobnytė – Kašėtienė
 6. Justina Liaudanskytė

Vaiko gerovės komisija

 1. Aldona Šventickienė – pirmininkė
 2. Ieva Rynkunaitė – sekretorė
 3. Justina Liaudanskytė
 4. Šarūnė Saikauskienė
 5. Rūta Mikniūtė
 6. Virginija Čaikauskienė

Projektų koordinavimo grupė

 1. Rūta Krasauskienė – pirmininkė
 2. Gražina Aleknienė
 3. Roma Kulikauskienė
 4. Irma Krenciuvienė

Krizių valdymo ir ekstremalių situacijų grupė

 1. Aldona Šventickienė – pirmininkė
 2. Tomas Jurgutis
 3. Ieva Rynkunaitė
 4. Kazimiera Kiaušienė
 5. Rūta Mikniūtė

Švietimo naujovių sklaidos ir kvalifikacijos grupė

 1. Žaneta Vaškevičienė – pirmininkė
 2. Asta Navickaitė
 3. Beata Nikrevič
 4. Irena Rajunčienė

Viešųjų pirkimų komisija

 1. Kazimiera Kiaušienė – pirmininkė
 2. Tomas Jurgutis – pirkimų organizatorius
 3. Aistė Ignatavičienė

Materialinių vertybių inventorizacijos ir nurašymo komisija

 1. Roma Kulikauskienė – pirmininkė
 2. Tomas Jurgutis
 3. Dovilė Baužienė
 4. Vilma Aleščikaitė

Statinių priežiūros komisija

 1. Tomas Jurgutis – pirmininkas
 2. Aleksandr Panfilov

Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas

 1. Tomas Jurgutis – pirmininkas
 2. Aldona Šventickienė
 3. Janina Achremčik
 4. Rūta Mikniūtė.